“Nog meer over deze enthousiaste (ontwikkel)coach”

Ik heb als missie dat ieder mens in zijn kracht staat, werkgeluk en -plezier heeft én ervaart zelf invloed te hebben op zijn eigen ontwikkeling en dat van de organisatie. Ik sta voor beweging vanuit progressie en is overtuigd dat werk je voldoening hoort te geven. Dat er alleen vanuit intrinsieke motivatie intenties voor duurzame verandering en vernieuwing ontstaat waar medewerkers zich aan willen verbinden. 

Mijn begeleiding is professioneel, methodisch en creatief; altijd afgestemd op de persoon of het team waarmee ik werk. Zelf ben ik intuïtief, resultaatgericht, empatisch en hecht veel waarde aan kwaliteit. Met mijn kennis en ervaring kan ik mensen in korte tijd in de juiste beweging zetten. Het geeft mij veel voldoening te zien dat na een aantal gesprekken mijn klanten zelfbewuster en rijker verder gaan en hiermee hun werkomgeving positief weten te beïnvloeden.

Anouk Goedhart, erkend coach en geregistreerd bij ICF en ST!R, keurmerken voor professioneel begeleiden.